Bơm Masflo – Thương hiệu Pháp

Van Konan – Thương hiệu Nhật Bản

TLSH – Thương hiệu Pháp

Vòng bi – Thương hiệu Nhật bản

Bơm Wilo – Thương hiệu Đức

Đồng hồ điện từ – Thương hiệu Ý

Nhà phân phối thiết bị giám sát thông minh uy tín